top of page
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

RAS LLYN TRAWSFYNYDD 2024

MAP Y RAS

7fed EBRILL 2024

Ras 8-milltir aml-dir hardd o amgylch Llyn Trawsfynydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

 

Cwrs cyflym yn bennaf gyda un bryn heriol, ar lwybr tarmac a cymysg. 

Bydd y Ras yn dilyn rheolau Athletau Cymru/UK Athletics.

Mae'r elw i hyd yn cael ei roi fel rhodd i Tîm Chwilio ac Achub De Eryri. Mae'r tîm yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, sydd ar alwad 24-awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i helpu'r rhai mewn angen yn yr ardal leol. Elusen yw’r tîm, yn ddibynnol ar roddion gan y cyhoedd, a bydd elw’r ras yn darparu arian hanfodol ar ei gyfer.

 

Cychwyn ger Maes Parcio Gorsaf Bwer Magnox

am 12:00 ddydd Sul, 7 Ebrill 2024.

Cyfeirnod grid SH69052 37960, côd post LL41 4DT;

what3words ///siblings.gain.performed

 

• Agored i athletwyr 17 oed a throsodd

• 100 cais cyntaf £16 Aelodau  UKA / £18 heb gyswllt UKA

Yna bydd yn £22 aelodau UKA/£24 heb gyswllt UKA

• Uchafswm o 400 o redwyr

• chip wedi'u hamseru

• Casglwch rif a chip ar y diwrnod

• gorsafoedd wedi eu staffio yn llaw 

• Gorsafoedd dŵr

• Matiau diod coffaol

• 8.6 milltir / esgyniad 175m

• Tarmac cymysg a llwybrau pridd

 

Ras 1m Plant £3 – cofrestrwch ar y diwrnod am 10:45yb

Ras yn dechrau am 11:15yb

bottom of page